Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104TH1
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104TH1

giá: 2,580,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7108TH1
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7108TH1

giá: 3,580,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104SD6
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104SD6

giá: 2,140,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7108SD6
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7108SD6

giá: 2,980,000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7116H1
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7116H1

giá: 5,060,000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7216H1
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7216H1

giá: 8,140,000 VND

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7232H1
Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7232H1

giá: 12,500,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104H1
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104H1

giá: 3,180,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108H1
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108H1

giá: 4,980,000 VND