Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-2K8104H1
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-2K8104H1

giá: 4,700,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-2K8108H1
Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-2K8108H1

giá: 6,600,000 VND

Đầu ghi hình KBVISION KX-2K8216H1 16 kênh HD 8M + 8 kênh IP
Đầu ghi hình KBVISION KX-2K8216H1 16 kênh HD 8M + 8 kênh IP

giá: 12,600,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-4K8104H1
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-4K8104H1

giá: 5,000,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-4K8108H1
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-4K8108H1

giá: 7,000,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108H1
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108H1

giá: 4,980,000 VND