Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PoE KBVISION KA-BVP9xT4PK
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PoE KBVISION KA-BVP9xT4PK

giá: 11,800,000 VND

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PoE KBVISION KA-BVP12xT8PK
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PoE KBVISION KA-BVP12xT8PK

giá: 17,800,000 VND

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PoE KBVISION KA-BVP16xT16PK
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PoE KBVISION KA-BVP16xT16PK

giá: 31,800,000 VND

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh PoE KBVISION KA-NS3203
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh PoE KBVISION KA-NS3203

giá: 108,000,000 VND

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh PoE KBVISION KA-NS6403
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh PoE KBVISION KA-NS6403

giá: 136,000,000 VND

Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12816
Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12816

giá: Liên Hệ

Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12824
Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12824

giá: Liên Hệ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2

giá: 2,700,000 VND

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh KBVISION KX-8104WN2
Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh KBVISION KX-8104WN2

giá: 6,040,000 VND