Đầu Ghi Hình NVR


Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PoE KBVISION KA-BVP9xT4PK
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PoE KBVISION KA-BVP9xT4PK

giá: Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PoE KBVISION KA-BVP12xT8PK
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PoE KBVISION KA-BVP12xT8PK

giá: Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PoE KBVISION KA-BVP16xT16PK
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PoE KBVISION KA-BVP16xT16PK

giá: Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh PoE KBVISION KA-NS3203
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh PoE KBVISION KA-NS3203

giá: Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh PoE KBVISION KA-NS6403
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh PoE KBVISION KA-NS6403

giá: Liên hệ

Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12816
Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12816

giá: Liên Hệ

Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12824
Server ghi hình camera IP KBVISION KA-NS12824

giá: Liên Hệ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2

giá: Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh KBVISION KX-8104WN2
Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh KBVISION KX-8104WN2

giá: Liên hệ