Liên Hệ


Thông tin liên hệ của các bộ phận trực thuộc trong công ty. Quý khách vui lòng xem bên dưới để biết thông tin chi tiết

Bộ Phận Kinh Doanh Bộ Phận Kỹ Thuật

Ms: Trúc

sdt: 0917 688 432

Email: truc.trang@congnghesoasc.con

Mr: Quan

Sdt: 0916 868 432

Email: quan.trinh@congnghesoasc.com

Ms: Tú

Email: tu.chiem@congnghesoasc.com

Mr: Sang

Sdt: 0935 245 964

Email: Sang.tran@congnghesoasc.com