Sản Phẩm IOT - điều khiển thiết bị tưới tiêu thông minh


Sản Phẩm IOT - điều khiển thiết bị tưới tiêu thông minh

sản phẩm IOT phục vụ tưới tiêu, nuôi tôm, nhà yến.....


Theo xu thế thời đại 0.4 à nhầm 4.0.
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Số ASC , đã và đang phát triển hệ thông điều khiển IOT.
Hiện đã đươc thử nghiệp thành công và ổn định trong một số dự án nhà nuôi Yến.
Kết quả : đạt yêu cầu, tiết kiệm điện năng và vận hành ổn định.
 
 
Với chi phí đầu tư thấp - khách hàng sẽ có được các lợi ích sau:
1. Sản phẩm ưu việt do Người Việt phát minh và vận hành.
 
2. Đội ngũ kỹ thuật phản ứng nhanh và nhiệt tình.
 
3. Hướng dẩn lắp đặt và chuyển giao sản phẩm chi tiết, tận tình
 
4. Áp dụng được cho nhiều lĩnh vực sản xuất có sử dụng máy móc.