Dự án camera phục vụ quan sát tại BHXH Trà Vinh


Dự án camera phục vụ quan sát tại BHXH Trà Vinh
Lắp đặt hệ thống camera quan sát tại BHXH Trà Vinh 

Tháng 5 năm 2020,

Được sự tin tưởng của BHXH Trà Vinh,

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Số hân hạnh được lắp đặt hệ thông camera quan sát phục vụ mục đích an ninh của BHXH Trà Vinh,

Hình ảnh thi công hoàn thiện được cập nhật lại mục album ảnh