Thiết bị Hội nghị Truyền hình Polycom - Group 500 720p


Thiết bị Hội nghị Truyền hình Polycom - Group 500 720p
 

giá:  liên hệ